Świadectwo

certyfikat - mistrz glazurnik

Świadectwo technicznego egzaminu praktycznego PL